Najdostupnejšou možnosťou sú programy pravidelného investovania do podielových fondov a sú vhodné aj pre ľudí, ktorí s investovaním začínajú.

Peniaze sú tu zhodnotené omnoho zaujímavejšie ako pri klasickom sporení. Dlhodobý výnos sa môže pohybovať na úrovni 4-6 percent ročne. 20 eur mesačne vám môže v horizonte desiatich rokov priniesť 700 eur na výnosoch. A čím dlhší je časový horizont, ktorý zvolíte, tým vyššie môžu byť vaše výnosy.

A o čo vlastne ide v podielovom fonde? O kolektívne investovanie. To znamená, že vaše peniaze investuje manažér fondu spolu s peniazmi iných ľudí do viacerých akcií alebo dlhopisov. Suma, ktorú tam vložíte, sa teda rozdelí do viacerých spoločností a rozložíte tak svoje riziko.

Výber podielových fondov je široký a môžete si tak vybrať z vyše päťstovky možností.

Foto: unsplash.com