Premýšľate, či je naozaj dobrý nápad investovať svoje finančné prostriedky do vzdelania a či sa vám táto investícia vráti? To, čo máte v hlave, vám nikdy nikto nevezme. Neváhajte a vzdelávajte sa. Štúdium MBA dáva veľký zmysel.

Finančný management a poradenstvo? Titul MBA z vás urobí profesionála
(zdroj: Shutterstock.com)

Master of Business Administration

MBA alebo Master of Business Administration je štúdium zamerané na získanie a prehĺbenie znalostí v odbore managementu s istým voliteľným zameraním. Nejde o náhradu vysokoškolského vzdelávania, ale o profesijné vzdelávanie doplňujúce dosiahnuté bakalárske alebo magisterské vzdelanie na vysokej škole.

Staňte sa finančným profesionálom

Štúdium tohto programu MBA zahŕňa finančné riadenie, metódy cash-flow, likviditu podniku, tvorbu dlhodobých cieľov a stratégií, meranie finančnej výkonnosti podniku a jej využitie pri riadení podniku aj orientácie na akciových trhoch a burzách.

Finančný management a poradenstvo

Pri štúdiu sa naučíte, že medzi hlavné úlohy finančného managementu patrí práve financovanie, investovanie, ekonomické riadenie a meranie prevádzkovej výkonnosti podniku a ako tieto nástroje využívať v podnikateľskej praxi. Základom je rozhodovanie o výsledku hospodárenia a najmä o rozdeľovaní zisku. Ide o prakticky zamerané vzdelanie pre stredný aj vyšší manažment, CEO, podnikateľov i majiteľov spoločností.

Vzdelanie využijete v praxi

Vďaka štúdiu tohto programu sa naučíte porozumieť základným princípom riadenia likvidity podniku a pochopíte čiastkové úlohy cash managementu. Prehĺbite si svoje manažérske zručnosti v oblasti finančného riadenia podniku, plánovania a optimalizácie riadenia. Naučíte sa pružne pohybovať v prostredí finančných trhov, dokážete správne zmerať výkonnosť podniku a budete vedieť pracovať s výsledkami.

Majte finančný manažment v malíčku

Zoznámite sa s princípmi finančného riadenia aj metódami cash-flow a likvidity firmy. Osvojíte si kľúčové nástroje na meranie finančnej výkonnosti podniku aj ich využitie pri riadení podniku. Pochopíte základné predpoklady investícií na finančných trhoch pre efektívne investovanie kapitálu hlavne na akciových burzách. Naučíte sa efektívne vyhľadávať investície s optimálnym pomerom rizika a výnosu na kapitálových trhoch.

Hlavné predmety pre odbor MBA Finančný management a poradenstvo

Základné predmety v tomto odbore tvoria: Finančné riadenie podniku, Finančné plánovanie a optimalizácia riadenia, Meranie výkonnosti podniku, Manažérske účtovníctvo a controlling a Finančné trhy. Obsah zahŕňa dostatočne rozvinuté pole informácií, ktoré sa týka odboru Finančný manažment a poradenstvo. Štúdium vás na prax dokonale pripraví. Voliteľné predmety sú rozdelené do 3 kategórií, hard skills, soft skills a právo.

Právo

Voliteľné moduly zamerané na právnu problematiku ponúkajú veľmi prínosné rozšírenie znalostí hneď v niekoľkých právnych oblastiach s ohľadom braným na danú legislatívu, jednotlivé zákony aj praktické využitie znalostí v právnej oblasti.

Hard skills

Takzvané hard skills alebo tvrdé zručnosti sú schopnosti, ktoré sa dajú ľahko merať, pokiaľ viete ako na to. Ľahko zistíte, či nimi disponujete alebo nie. Záber je dostatočne široký a zahŕňa najmä vedomosti z rôznych oblastí, odbornosť, technické zručnosti alebo napríklad cudzie jazyky.

Soft skills

Takzvané soft skills alebo mäkké zručnosti sú dosť odlišné a navyše veľmi individuálne. Ide totiž o schopnosti ovplyvnené nielen osobnostným charakterom a povahou, ale aj okolím zahŕňajúcim osoby aj prostredie a nie je ľahké ich len tak zmerať. Zaraďujeme sem hlavne leadership, riešenie konfliktov, riadenie času, riešenie konfliktov, zvládanie stresu a ďalšie schopnosti.

Globálne vyhľadávaný titul

Úspešní absolventi MBA štúdia získajú globálne vyhľadávaný titul, ktorý im začne otvárať ďalšie dvere s možnosťami kariérneho rastu. V manažérskej praxi je titul MBA na nezaplatenie. Kladie dôraz na praktické znalosti a zručnosti, uľahčuje získanie oveľa lepšej pracovnej pozície, ktorá prináša istú prestíž a viac peňazí. Počet vysokoškolákov stále rastie. Titul MBA vám dá konkurenčnú výhodu.

Komerčný článok