Štúdium programu MBA Sales Management ocenia všetci, čo si chcú zefektívniť obchodné aktivity a zlepšiť presvedčovacie schopnosti. Program je zameraný na profesionálny predaj a zlepšenie schopnosti presviedčania aj efektivity predaja.

Štúdium MBA odbor Sales management vám otvorí nové obzory
(zdroj: komerčný článok)

Program MBA Sales Management

Program MBA Sales Management sa zameriava na profesionálnu problematiku predaja a riadenia predaja medzi podnikmi B2B, rozvíja perspektívu a obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami a koncovými zákazníkmi B2C. Program ocenia všetci, ktorí sa zaoberajú samotným obchodom, kontaktom so zákazníkmi i obchodnými kontraktmi. Program je vhodný pre stredný a vyšší manažment, CEO, riaditeľov podnikov i majiteľov spoločností, skrátka pre všetkých, čo sa chcú zdokonaliť.

Hlavné prínosy štúdia

Zoznámte sa s procesom predaja, vzťahovým riadením, plánovaním, komunikáciou, schopnosťou argumentácie, vyjednávaním, business stratégiami, metódou PIN aj úspešným ukončovaním predaja, motiváciou a úspešným vedením obchodného tímu. Po úspešnom absolvovaní štúdia MBA získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý je globálne vyhľadávaný. Mať vysokoškolské vzdelanie už dnes nestačí. Majte náskok pred konkurenciou vzdelaním, ktoré vám bežná vysoká škola nedá.

Rozšírte si znalosti

Preniknete do problematiky dosahu a potenciálneho dopadu marketingu pri dosahovaní vopred stanovených cieľov. Porozumiete predajnému procesu, štruktúre predajnej sily, vzťahu medzi predajom a marketingom, riadeniu vzťahov s klientmi i spôsobu využitia technológií za účelom zlepšenia efektivity predajnej sily. Získate prehľad o nenahraditeľných konceptoch, nástrojoch a postupoch používaných v oblasti obchodu a predaja a osvojíte si praktické zručnosti.

Prečo si zvoliť Sales Management

Štúdium programu MBA Sales Management na Cardiff Academy vám pomôže vytvoriť veľmi dobré znalosti, zručnosti a predpoklady na uplatnenie v obchodných a predajných oddeleniach tuzemských i zahraničných spoločností. Hlavné predmety sú doplnené o voliteľné predmety zahŕňajúce kategórie hard skills, soft skills a právne. Získané informácie, znalosti a zručnosti vám vytvoria skvelú štartovaciu platformu pre úspešnú manažérsku kariéru i vlastné podnikanie.

Komerčný článok