Každý človek vie zmierniť dopad svojich aktivít a to, čo po sebe a okolo seba zanechá. Rovnako, ako to platí pre jednotlivcov, platí to aj pre firmy. Existuje niekoľko riešení, ktoré sa dajú uplatniť aj vo vašej firme, aby sa klíma menila pomalšie. Chce to len zmenu prístupu a trochu vôle.

Ako sa správať ekologicky aj pri podnikaní? Pozrite si tieto tipy a triky!
(zdroj: unsplash.com)

Nezateplená budova = nezmysel

Základom každej ekologickej zmeny je dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu – čiže vypúšťať menej CO2, než spotrebujeme. K tomuto cieľu smerujú nielen ekonomiky veľkých štátov, ale aj firmy a jednotlivci. Veľká časť uhlíkových emisií jednotlivca je totiž spôsobená jeho lenivosťou. Stačí namiesto cesty do práce autom vyskúšať MHD, “pešobus” alebo bicykel. Prípadne kúpiť zamestnancom do firmy služobný bicykel namiesto služobného auta.

Najviac emisií CO2 pochádza v Európe z produkcie elektriny a tepla. Takže prvé najrozumnejšie a najekologickejšie riešenie je udržať si energiu, ktorá už bola vyrobená, čo najdlhšie. Pracovať v nezateplených a energeticky neefektívnych budovách je nielen ekonomický nezmysel, ale takéto správanie má predovšetkým veľké environmentálne dopady.

Aj upratovanie môže byť ekologické a neekologické. Práve vo firme sa dá uplatniť ten prvý druh – pozrite si aj naše rady a tipy na upratovanie, ktoré vás môžu inšpirovať ešte viac. 

Aj separovanie zaváži

Peniaze vložené do tepelných čerpadiel sú investíciou, ktorá sa vráti v podobe ušetrených nákladov na energie. A samozrejme, energia získaná z obnoviteľných zdrojov je základom k tomu, aby sa zmena klímy nedostala do scenárov apkalyptických filmov. Najjednoduchšou cestou je spýtať sa vášho dodávateľa energií na čisto zelené riešenia a všetka energia, ktorá vám bude dodávaná, bude vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Je to k dispozícii už aj na Slovensku.

Veľkou témou je aj produkcia odpadu. Napríklad nie všetky nápoje a jedlá je pri dodržaní zákonných podmienok možné zbaviť plastových obalov. Ale ak už nič iné nepustí, odpad treba aspoň riadne triediť – ak sa to u vás nedeje, stačí pritlačiť na majiteľa budovy, v ktorej firma sídli, aby zabezpečil kontajnery na separovaný zber. Možno je to otázka jedného telefonátu, možno pár stretnutí a tlaku, ale určite to stojí za to.

Zvážte aj home office

Mobilita pracovnej sily je základom toho, aby fungovala ekonomika. Nie vždy je však nevyhnutné, aby všetci zamestnanci dochádzali do práce každý deň. Stanoviť ľuďom v práci presné ciele a kontrolovať ich plnenie, vyústi k tomu, že budú pracovať odtiaľ, kde sú najefektívnejší, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k vyššej efektivite firmy, ale aj k ušetreným emisiám CO2.

Každý biznis by mal byť založený na dátach a na kvalitnom biznis pláne. Na dátach a plánoch vedcov je založená aj klimatická zmena. Prispôsobiť svoje firemné aktivity tomu, aby sme klimatickú zmenu dostali pod kontrolu, tak nie je len ekologické, ale aj pragmatické, pretože to vedie k tomu, aby boli biznis a podmienky, v ktorých podnikáme, aj dlhodobo udržateľné.  

Materiálne vybavenie kancelárie je preto tiež potrebné vyberať s rozumom. Všetko, čo potrebujete, nájdete výhodne aj online, ak navštívite https://www.zlavovy-kod.sk/ alebo https://www.slevovy-kod.cz/ v Českej republike.