Čím menej je hmatateľná služba, ktorú ponúkate, tým lepší príbeh potrebujete vytvoriť, aby ste zaujali klienta. Až potom budete mať možnosť informovať ho o pridanej hodnote, ktorú poskytujete a vybudovať si uňho dôveru.

Chváľte sa, ale neklamte

Treba sa aj chváliť a priestor na to poskytujú napríklad aj sociálne siete. Keď sa nepochválite, čo sa vám podarilo, klient sa nemá ako dozvedieť, čo ste dokázali.

Zoznámte sa s integrovaným marketingom

Ide o to, aby každý jeden zamestnanec vo vašej firme poznal jej marketingovú stratégiu. Na jednej strane sú to obchodníci, ktorí komunikujú so zákazníkmi, na druhej strane sú to samotní robotníci, pracujúci na stavbe. Aj tí musia poznať vašu stratégiu. Nielen u šéfa v kancelárii, ale na každom oddelení musí byť stratégia jasná.

Menej hovoriť, viac počúvať

To, čo klient hovorí, je reálne len 20 až 30% z toho, čo si myslí. Ak z tohto podielu zachytíte 2-3%, na základe ktorých formulujete závery, môžete sa dopustiť chýb. V obchode a pri jednaní s klientmi je najdôležitejšie pozorne počúvať. Potom sa pýtať a otázky analyzovať.

Foto: unsplash.com