V prípade, že už viete čo budete ponúkať, odpovedzte si na otázku, ako to budete ponúkať. Na výber je niekoľko foriem podnikania. Najznámejšou formou u nás je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), jednoduchšie povedané živnostník. Tento názov je odvodený od názvu inštitúcie, ktorú budete musieť navštíviť, pokiaľ si chcete založiť živnosť.

Živnosti môžu byť voľné, remeselné alebo viazané. Živnosť sa oplatí prevádzkovať, len ak ročne nezarobíte viac ako 20 000 eur, potom už platíte vysoké odvody. Ako SZČO si v daňovom priznaní v dani z príjmov viete uplatniť paušálne náklady. Pokiaľ viete, že vaše náklady budú vysoké, odporúčame zvážiť formu podnikania ako s. r. o.

V pozícii konateľa nie ste povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, i keď tie do zdravotnej si budete musieť uhradiť. Pri vyplácaní mzdy však myslite na to, že je nutné pravidelne odvádzať odvody. Na druhej strane je to oprávnený daňový náklad, a teda o to menej neskôr zaplatíte na dani z príjmov.

Počas procesu rozhodovania si musíte dať pozor hlavne na to, či ste legislatívne zdatná osoba. Rôzne profesie musia spĺňať tie najrôznejšie podmienky. Každá činnosť má vopred špecifikovaný balík služieb potrebných byrokratických úkonov, ktoré musíte absolvovať ešte pred tým, než svoj produkt uvediete na trh.

Najjednoduchšie to je pri voľných živnostiach a Služby viazané na remeslo si na rozdiel od voľných priamo pýtajú priestor, v ktorom budú zákazníci obslúžení, čo v tomto prípade znamená úradné potvrdenie prevádzky, zabezpečenie BOZP, vybavenie registračnej pokladne, schválenie organizačného poriadku a veľa ďalších povinností. Tie sa líšia podľa toho, či ponúkate len jednoduché služby konečnému spotrebiteľovi, alebo vyrábate napríklad súčiastky pre leteckú spoločnosť. najmä pri činnostiach, ktoré sa dajú uskutočňovať ako „freelancing“.

Foto: unsplash.com