Magnetické dosky a odlučovače využijete všade tam, kde je potrebné izolovať feromagnetické nečistoty z iných materiálov. Využijete ich v obchode, poľnohospodárstve aj priemysle. Viac o nich sa dočítate v nasledovnom článku.

Potrebujete magnetické dosky alebo odlučovače?
Potrebujete magnetické dosky alebo odlučovače? (zdroj: unsplash.com)

Magnetické dosky

Magnetické dosky nad pásový dopravník majú za úlohu izolovať feromagnetické nečistoty väčších rozmerov. Umiestňujú sa nad pásový dopravník. Separovanie nečistôt tak prebieha počas prepravy na dopravníku. Výhodou tohto riešenia je, že počas inštalácie vo väčšine prípadov nie je potrebné zasahovať do konštrukcie dopravníka.

Kde ich využijete?

Magnetické dosky sa využívajú v pri triedení poľnohospodárskych produktov, ťažbe nerastných surovín aj recyklácii a spracovaní odpadu. Je možné ich využiť aj v iných odvetviach, kde je potrebné odstrániť feromagnetické nečistoty z dobre priepustných materiálov. Aby ste ich inštaláciou dosiahli požadovaný výsledok, rýchlosť dopravného pásu by nemala prekročiť 1,5 m/s. Na výber máte dva typy:

1. Magnetické dosky s ručným čistením — využijete ich, ak množstvo feromagnetických nečistôt neprekračuje únosné množstvo pre ručné čistenie.

2. Magnetické dosky s automatickým čistením — tento typ sa používa tam, kde pre veľké množstvo kovových nečistôt nie je ručné čistenie možné.

Magnetické odlučovače

Úlohou magnetického odlučovača je zachytenie kovových nečistôt zo sypkého alebo tekutého materiálu. Magnetický odlučovač sa postará o vyčistenie materiálu a zachytenie všetkých feromagnetických čiastočiek. Presný model, ktorý budete potrebovať, závisí od viacerých faktorov. Napríklad zrnitosti materiálu, jeho abrazívnosti a podobne. Vybrať si môžete profesionálne magnetické odlučovače pre sypké alebo tekuté zmesi. Okrem toho by ste sa mali rozhodnúť pre spôsob čistenia. Ten sa stanoví podľa množstva zachytených nečistôt.

Komerčný článok